FOTOPASTI / SKLÁDKA

Fotopasti ve městě Proti nezodpovědným občanům, znečišťujícím veřejné prostranství pomáhají fotopasti. Ty se osvědčily a jsou umísťovány hlavně na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad, ale i do míst, kde lze předpokládat založení černé skládky. Umístění fotopastí se mění. Černá skládka Pokud jste svědky nelegálního odkládání odpadu, kontaktujte Městskou policii Šenov.