PREVENCE

Za jednu z důležitých oblastí patřících do spektra činností MP je zařazena prevence kriminality.

V rámci prevence kriminality navštěvujeme spolu s policií ČR zdejší mateřské a základní školy,  kde si s dětmi povídáme o bezpečnosti, o práci strážníků s ukázkou naší techniky. Organizovány jsou taktéž společné akce s hasiči, jejichž technika je pro děti atraktivnější. Vynechány nejsou ani senioři v DPS, kde upozorňujeme v debatě na problematiku týkající se dané věkové skupiny.

 

Bezpečně na kole

Kyberšikana nebo poradna

Kybergrooming