KVĚTEN

2.5. – Pohyb muže v kolejišti prověřovali policisté spolu se strážníky poté, co dostali hlášení od projíždějícího strojvůdce. Z důvodu nebezpečí možného ohrožení na životě byl propátrán určený úsek, popisovanou osobu se však nalézt nepodařilo.

4.5. – Pěstmi a kopanci řešili spory návštěvníci jedné z místních restaurací. Po příjezdu hlídky MěP a Policie ČR se situaci podařilo uklidnit. Výměnu názorů účastníků incidentu odneslo i zařízení podniku.

13.5. – Z návštěvy rovnou do nemocnice putoval muž, který u svého známého spadl ze schodů a přivodil si úraz hlavy. Po poskytnutí první pomoci si zraněného převzala do péče RZS. Alkohol sehrál v tomto případě významnou roli.

20.5. – Změnu dopravního značení nejspíš nezaregistroval řidič v části Volenství. Způsobená nehoda zkomplikovala průjezdnost daným úsekem. Do odstranění následků střetu dvou vozidel, které bylo v režii místních hasičů, musela být doprava usměrňována.