LISTOPAD

3.11. – Neshody v jednom z RD, které vyústily ve slovní a fyzické napadání, museli řešit přivolaní strážníci. Věc postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

5.11. – Pravděpodobně technická závada byla příčinou požáru osobního vozidla na silnici I/11. Požár museli likvidovat přivolaní hasiči.

7.11. – O podomního prodejce, který obcházel domy a zvonil na domovní zvonky, se nejednalo. Osoba přivolaným strážníkům tvrdila, že je bez prostředků a tímto způsobem se pokoušela „půjčit“ si peníze. Osoba poučena a vykázána z místa.

11.11. – Součinnost s Policií ČR při pátrání po podezřelé osobě, když došlo k vloupání do RD v části Volenství. Věc šetří Policie ČR.

18.11. – Podezřelá osoba byla vyrušena při vloupání do domu na okraji katastru města. Strážníci spolu s policisty a psovodem prohledávali přilehlý les a část Přervaliny. Případ šetří Policie ČR.

18.11. – Patrně nevěnování se řízení bylo příčinou DN dvou vozidel na křižovatce ulic Hlavní – Frýdecká, při níž se lehce zranily dvě osoby. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Věc šetří Policie ČR.

20.11. – Strážníci poskytli první pomoc starší osobě, která upadla na chodníku na ulici Kaštanová a způsobila si krvavé poranění v oblasti hlavy. Osoba předána do péče přivolané RZS.

Prevence – BESIP

Řidiči, nestůjte svými vozidly na chodnících ve městě. Omezujete tím chodce v jejich bezpečném pohybu po chodníku např. seniory, školáky, maminky s dětskými kočárky nebo osoby pohybující se pomocí invalidního vozíku. Sankce za porušení hrozí až do výše 2000 Kč, popř. oznámení správnímu orgánu. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: § 53 odst. 2 „Jiní účastníci provozu (např. řidič, který řídí vozidlo dle § 2 písm. d) tohoto zákona) na pozemních komunikacích, než chodci nesmějí chodníku… užívat, pokud není… stanoveno jinak.“

Prevence – MAJETEK

 Na svých zahradách, pozemcích nenechávejte volně ležet věci – např. zahradní nábytek, gril, sekačku. Raději věci uložte do uzamykatelných prostor (garáže, kůlny). Pokud odcházíte z domu, byť jen na krátkou chvíli, vždycky zavřete všechna okna a uzamkněte dveře. Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. registrační značku.

 

Prevence – ČIPOVÁNÍ PSŮ 

Městská policie Šenov upozorňuje chovatele psů, aby neodkládali čipování svého psa na poslední chvíli, a zašli co nejdříve k veterináři. Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, kdy pes musí být označen aplikací transpondéru (mikročipem), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Doporučujeme, abyste si očipovaného psa nechali bezplatně nebo za poplatek zaregistrovat do některé online databáze zvířat např. backhome.cz, identifikace.cz, czpetnet.cz nebo narodniregistr.cz. Bližší informace také naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR. Ve vlastním zájmu také sdělte správci poplatku za psa, tzn. finančnímu odboru MěÚ Šenov, číslo čipu, popř. telefonický kontakt. Usnadníte tak rychlejší komunikaci při nalezení psa. Strážníci při odchytu psů používají čtečku mikročipů, tím se ověří, zda je pes čipován.