DUBEN

1.4. – Kolem čtrnácté hodiny došlo v prostoru zahrady RD k požáru. Před příjezdem hasičů oheň uhasil svědek za pomoci hasicího přístroje. Příčinu požáru šetří vyšetřovatel HZS MSK.

    

3.4. – Řidič se neřídil dopravními značkami na Radničním náměstí, při odjezdu z parkoviště vjel do jednosměrky, kterou projel v protisměru. Jeho počínání bylo odměněno pokutou.

3.4. – V odpoledních hodinách došlo k vloupání do rodinného domu v jedné z místních částí města, při kterém byla způsobena značná škoda. Věc šetří Policie ČR.

6.4. – Nemilé překvapení čekalo na řidiče, který své vozidlo zaparkoval před jednou z místních firem. Po návratu zjistil, že s vozidlem nemůže odjet, protože mu byl odcizen katalyzátor. K rychlému objasnění jistě přispěje kamerový záznam. Věc šetří Policie ČR.

14.4. – Na ulici Frýdecká (křížení silnic 473, 478 a výjezd I/11) došlo k dopravní nehodě mezi osobním a nákladním vozidlem. Jeden účastník ne hody byl předán do péče přivolaným zdravotníkům. Příčinu nehody šetří Policie ČR.

 

18.4. – Velice nezodpovědně se zachovala neznámá osoba, která nechtěla počkat do soboty, až se otevře sběrné místo na ulici Zámecká a odpad odložila u zastávky na ulici Škrbeňská. Odpad musel odstranit MěPOS na náklady města. Upozorňujeme, že v případě přistižení můžou strážníci na místě uložit pokutu až do výše 10 tisíc Kč, nebo věc postoupit správnímu orgánu.

 

20.4. – Krátce před půlnocí došlo v jednom z RD k výbuchu, kdy tlaková vlna poškodila zařízení domu. Při výbuchu byla zraněna jedna osoba, které byla poskytnuta první pomoc a byla předána do péče přivolaným zdravotníkům. Příčinu výbuchu šetří PČR ve spolupráci s vyšetřovatelem HZS MSK.

 

Také v našem městě se setkáváme s nedodržováním mimořádného opatření v době vyhlášeného nouzového stavu. Jedná se hlavně o porušení zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, nebo shlukování osob. Ve většině případů strážníci věc vyřeší domluvou. Porušování opatření je však minimální, občané si uvědomují situaci a jsou disciplinovaní.

 

Hurá na kolo

V jarní a letní sezóně podstatně více užíváme kola, nejen k dopravě do práce, ale i ke sportu a rekreaci. Je dobré si před jízdou připomenout pár základních skutečností, které se musí dodržovat, abychom neohrozili sebe ani druhé.

Za řidiče se považuje i účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí nemotorové vozidlo, tedy i cyklista. Vztahují se na něj předpisy jako na řidiče motorového vozidla.

 

Mezi povinnou výbavu každého jízdního kola patří:

Bílá odrazka na přední části kola a červená na zadní části kola. Dále na kolo patří oranžové odrazky na pedály a na špice kol. Tyto odrazky mohou nahradit odrazové materiály umístěné na oděvu či obuvi. Vždy však musí být dobře viditelné. Za snížené viditelnosti vpředu bílé světlo a vzadu červené světlo nebo blikačka. Cyklista musí být již z dálky vidět! Důležité jsou i dvě funkční na sobě nezávislé brzdy – přední a zadní.

 

 

Prevence BESIP — děti

Ahoj děti, doba koronavirová nám nedovolí osobní setkání na přechodech ani ve škole, a proto si připomeňte pár pravidel bezpečnosti silničního provozu.

 

Jak správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce?

zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce;

rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel;

s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kontakt. Dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví;

jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej po pravé straně co nejrychleji, nikoliv však zbrkle, přejít na druhou stranu vozovky;

polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete přecházení bezpečně dokončit. Pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět – to je velmi nebezpečné!