KVĚTEN

2.5. – V části Vráclav v odpoledních hodinách došlo k dopravní nehodě mezi cyklistou a koloběžkářem. Cyklista na místě nezůstal a odjel pryč. Přivolaní záchranáři se postarali o koloběžkáře. Příčinu nehody šetří Policie ČR.

11.5. – V odpoledních hodinách hasiči na silnici I/11 ve směru na Ostravu museli odstranit nakloněný strom, který ohrožoval silniční provoz. 

16.5. – V dopoledních hodinách na ulici Těšínská před kruhovým objezdem museli strážníci řešit nabourané vozidlo, které zasahovalo do jízdního pruhu. Zjištěno, že se vozidlo nenachází na původním místě, kde bylo odstavené po nehodě, ale je o cca 100 m dále. Pravděpodobně nebylo řádně zajištěno proti pohybu a došlo k jeho samovolnému rozjetí. Naštěstí se při tom „neobvyklém manévru“ nikomu nic nestalo a vše se obešlo bez následků. O vozidlo se postaral jeho vlastník. Věc šetří Policie ČR.

17.5. – V dopoledních hodinách na ulici Škrbeňská došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří. Při střetu došlo ke škodě na vozidle. Na místo přivolána Policie ČR, o srnu se postaral myslivec.

19.5. – V pozdních odpoledních hodinách došlo na ulici Na Sedlácích k dopravní nehodě dvou cyklistů. Na místě hlídkou poskytnuta první pomoc. Osoby předány do péče přivolaných zdravotníků. Příčinu nehody šetří Policie ČR.

19.5. – V části Škrbeň při kontrole svého pozemku majitel zjistil, že došlo k násilnému vniknutí do chatky, z které neznámý pachatel odcizil motorovou pilu. Věc šetří Policie ČR.

24.5. – V části Podlesí v dopoledních hodinách zjištěn na vozovce bezvládně ležící muž. Přivolaný lékař bohužel na místě konstatoval smrt. Co bylo příčinou úmrtí neznámé osoby, vyšetřuje Policie ČR.

 

PREVENCE – Zajištění zvířat

Upozorňujeme vlastníky zvířat, aby si pravidelně kontrolovali ohrady, oplocení, výběhy, kotce, jestli v nich nejsou poškozená místa, kudy by zvíře mohlo uniknout a ty opravili. V případě, že by zvíře, které uniklo, způsobilo škodu na majetku, tak za ní odpovídá vlastník. To i v době, kdy nebylo pod jeho dohledem, to znamená, že bylo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, případně se zatoulalo nebo uprchlo. Vlastník zvířete je povinen se vždy postarat o to, aby předcházel možné škodě způsobené zvířetem. Pokud se stane, že vám zvíře uteče, dejte nám také co nejdříve vědět. V případě jeho nálezu nebo odchytu tím urychlíte jeho navrácení zpět.

 

PREVENCE – Používání hlučných strojů 

Nejčastěji to jsou sekačky na trávu, motorové pily a cirkulárky, co vyruší občany z nedělního odpočinku. Logicky lidé, kteří celý týden pracují a o víkendu si chtějí odpočinout, jsou z toho rozmrzelí. Proto v neděli a ve státem uznaných svátcích můžete používat hlučné stroje jen v době od 8 do 12 hodiny, mimo tuto dobu je to zakázáno. Je důležité spolu vycházet a udržovat dobré sousedské vztahy. Problém dělají hlavně víkendoví „lufťáci“. O sobotách grilují a opalují se a v neděli pak dohánějí práce na zahradě. Za porušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 Vám může být na místě strážníkem udělena pokuta. Úplné znění vyhlášky můžete najít na: https://mesto-senov.cz/radnice/vyhlasky-a-narizeni/

 

PREVENCE – Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na povinnost sekání trávy a plevele!

Blíží se doba první seče, která musí být provedena do 30. června 2020, proto upozorňujeme, že vlastník pozemku nebo osoba, která jej užívá z jiného právního důvodu (např. pachtýři, nájemci), jsou na území města Šenov povinni veřejnou zeleň udržovat pravidelnou sečí. Městská policie Šenov v součinnosti s odborem ŽP provádí pravidelné kontroly těchto pozemků a hříšníky oznamuje příslušnému správnímu orgánu, který je trestá pokutou. Je vhodné trávu a plevele posekat, a to i z důvodu dalšího rozmnožování plevele na sousedních pozemcích, kde se o něj majitel pečlivě stará. Děkujeme.