LISTOPAD

3. 11. – Při procházce v Pežgovském lese zjistila žena volně pobíhajícího psa a předala ho strážníkům, pes byl následně umístěn do útulku.

 

6. 11. – Z důvodu technické závady nákladního vozidla vznikla na rondelu dopravní „zácpa“. Strážníci na místě usměrňovali provoz, o vozidlo se postarali hasiči. Věc šetří Policie ČR.

 

7. 11. – I když občané mají zdarma k dispozici hnědé nádoby na BIO odpad, kompostéry nebo využití sběrného dvora, stále se najdou tací, kteří ještě poruší vyhlášku města a spalují listí nebo suchou trávu, v takovém případě musí viník počítat s pokutou od strážníků.

 

7. 11., 14. 11. a 24. 11. – Koronavirová doba je pro všechny náročná, strážníci tak často vyjíždějí nejen k rodinným sporům. Lidé tyto neshody pak řeší i fyzickými útoky. V posledním případě museli v části Podlesí na místě zasahovat také zdravotníci.

 

8. 11. – Myslivci v době honu strážníkům oznámili, že za Košťálovským rybníkem došlo u břehu řeky Lučiny k podemletí sloupu s vedením. Pracovníci poruchové služby ČEZ se postarali o nápravu.

 

10. 11. – V nočních hodinách na ulici Pod Šodkem neznámý pachatel po rozbití okénka násilím vniknul do zaparkovaného vozidla, z kterého odcizil několik věcí. Věc šetří Policie ČR.

 

17. 11. – V nočních hodinách na ulici K Hájence strážníci zjistili na vozovce spadlé větvě z břízy, které někdo úmyslně nařízl. Hasiči se postarali o odstranění nebezpečného stavu, kdy byly na stromě zjištěny další naříznuté větve. Bylo velkým štěstím, že v tu chvíli místem nikdo neprocházel nebo neprojížděl, jinak mohly být důsledky tohoto nezodpovědného jednání ještě tragičtější.

 

17. 11. – Na ulici Na Sedlácích byly strážníky kontrolovány dvě podezřelé osoby s vozidlem, které se pohybovaly po okolí. Provedenou lustrací zjištěno, že se jednalo o závadové osoby s bohatou trestní minulostí.

 

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže, pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat např. mobilním telefonem.

Pro veřejnost je stále uzavřena služebna MP Šenov z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19. Občané tak mohou strážníky kontaktovat telefonicky na čísle 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@mesto-senov.cz.

 

PŘEDČASNÝ VÁNOČNÍ DÁREK

V rámci besed, které proběhly v mateřských školkách v Šenově, byli strážníci odměněni obrázky dětí z MŠ na Lapačce. Obrázky nám udělaly velikou radost a těšíme se na další podobné akce. Děkujeme, vaši šenovští strážníci.