LEDEN

6.1. – Občan oznámil strážníkům, že na ulici Hasičská vytéká voda u kanalizační šachtice. S největší pravděpodobností půjde opět o prosakující podzemní vodu. Věc oznámena příslušnému odboru MěÚ Šenov.

 

7.1. – Strojvedoucí vlaku informoval strážníky o osobě pohybující se v blízkosti železniční tratě. Strážníci provedli kontrolu tratě, muže zjistili v části Škrbeň, toho poučili a z místa vykázali.

 

7.1. – Na ulici U Školky strážníci poskytli první pomoc seniorce, kterou její sousedka doma objevila ležet na zemi. O dotyčnou se postarali přivolaní zdravotníci.

 

8.1. – V brzkých ranních hodinách v části Podlesí došlo k požáru zděného objektu. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Strážníci po dobu likvidace požáru usměrňovali silniční provoz. Věc šetří Policie ČR.

 

9.1. – Krátce po dvacáté druhé hodině na ulici Václavovická byli strážníci přivoláni k rušení nočního klidu. Strážníci uživateli bytu domluvili, ten ihned zjednal nápravu a za své jednání se omluvil.

 

13.1. – V nočních hodinách v době hustého sněžení uvázlo vozidlo zdravotníků na ulici U Zahrádek, o vyproštění se postarali přivolaní hasiči.

 

15.1. – Strážnici na ulici Do Dědiny museli domluvit několika mladistvým, kteří sněhovými koulemi házeli na jeden z rodinných domů. Dotyční uznali své pochybení a omluvili se za své jednání.

 

15.1. – Kolem půlnoci na ulici Závodní strážníci při kontrolní činnosti nalezli na zasněžené vozovce mobilní telefon, který si následující den převzal jeho majitel.

 

18.1. – Hasiči byli přivoláni k úniku plynu na ulici Václavovická, kdy v jednom z bytů byla hasiči naměřena nízká koncentrace plynu, z důvodu menšího úniku. Hasiči prostory odvětrali a jeho uživatele poučili.

 

22.1. – S žádostí o pomoc se na strážníky obrátila žena, která měla obavy o zdraví své známé. Při telefonickém hovoru zjistila, že známá doma upadla a nemůže vstát, na opakovaná volání nereaguje. I když žena nevěděla přesnou adresu, přesto se hlídce podařilo ji zjistit. Při následné kontrole strážník z domu uslyšel volání o pomoc, když se již chystal využít svých zákonných oprávnění, tak v tu chvíli se na místě objevil její příbuzný, který dům zpřístupnil. Zraněná seniorka byla předána do péče přivolaným zdravotníkům.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže, pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat např. mobilním telefonem.

Pro veřejnost je stále uzavřena služebna MP Šenov z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19. Občané tak mohou strážníky kontaktovat telefonicky na čísle 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@mesto-senov.cz.

 

PREVENCE – PES NA VODÍTKU

 

Na veřejných prostranstvích na území města Šenov musí pes být veden na vodítku, tuto povinnost má jeho průvodce (např. chovatel psa, jeho vlastník, doprovázející osoba). Průvodce psa je také povinen odstranit psí exkrementy svého psa. Plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 najdete na webu města Šenov: www.mesto-senov.cz, odkaz Radnice, Vyhlášky a nařízení.