ÚNOR

6.2. – Řidič autobusu při jízdě upozornil cestujícího, aby si řádně zakryl obličej rouškou. Jelikož jeho pokynů nedbal, byl řidič nucen zastavit na zastávce v Šenově a přivolat policii. Přitom k tomu vůbec nemuselo dojít, kdyby dotyčný dbal na lepší zakrytí obličeje ochranným prostředkem dýchacích cest.

 

7.2. – Strážníci na ulici Frýdecká zjistili chybějící dopravní značku č. A 7a, která řidiče upozorňovala na nerovnosti ve vozovce. V tomto období jsou takto řidiči upozorňování silničáři na hrboly, výtluky a díry. Dopravní značku, kterou strážníci nalezli odhozenou za zábradlím, umístili zpět na původní místo.

 

9.2. – V části Škrbeň se v jednom z rodinných domů návštěvě nechtělo opustit dům. Majitelé si na pomoc přivolali strážníky, kteří dotyčnou osobu poučili a ta se poté odebrala zpět do místa svého bydliště.

 

9.2. – Jeden ze zákazníků prodejny potravin na Radničním náměstí zapomněl vrátit nákupní vozík, který si vypůjčil k naložení nákupu do svého auta. Strážníci zapomenutý vozík vrátili zpět do prodejny.

 

12.2. – Na ulici U Školky došlo k havárii na vodovodním potrubí, o nápravu se postarali přivolaní pracovníci poruchové služby SmVaK.

 

20.2. – Na strážníky a policii se obrátil vlastník užívaných prostor v části Volenství, kterému přišlo oznámení o narušení. Strážníci spolu s policisty za účasti jejich psovoda se psem provedli kontrolu tohoto rozsáhlého objektu, kdy bylo zjištěno vloupání do těchto prostor. Věc šetří Policie ČR.

 

20.2. – Na základě oznámení strážníci provedli kontrolu chodníku na ulici Frýdecká a následně provizorně označili poškozený kryt kanálu. Věc oznámena příslušnému odboru MěÚ Šenov.

 

21.2. – Také na místních komunikacích se v tomto období tvoří výtluky, jako na ulici Na Hrázkách. Věc oznámena příslušnému odboru MěÚ Šenov.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže, pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat např. mobilním telefonem.